Register now

5 December 11:30 - 13:00

Välkommen på
lunch & föreläsning!

Nå din fulla potential på ett hållbart sätt med positiv psykologi

Positiv psykologi har kallats vetenskapen om det som gör livet värt att leva. Det är också studien av hur samhällen, företag och individer kan nå sin fulla potential. Evelina Fredriksson är en av Sveriges ledande experter på positiv psykologi – ett forskningsfält dedikerat till att ta reda på hur samhällen, företag och individer kan nå sin fulla potential.

Evelina har genomfört en studie om tacksamhet och narcissism. Tacksamhet kan vara nyckeln till välbefinnande och bättre samarbete. Kanske kan tacksamhet till och med leda till ett mer hållbart samhälle och arbetsliv. Narcissism, det vill säga självupptagenhet och självförhärligande, kan däremot snabbt leda till en självupptagen kultur där människor far illa. Evelina kommer att förklara hur det hänger ihop och presentera de senaste rönen på området.

Innan Lunch BOOST har du möjlighet att anonymt besvara en kort enkät och se hur du placerar dig på en så kallad narcissistskala. Testet skickas till dig via mejl två dagar innan föreläsningen. 

Evelina Fredriksson
Evelina Fredriksson (f. 1984) har en Master of Applied Positive Psychology University of Pennsylvania där hon nu arbetar som assisterande instruktör till fältets grundare Martin Seligman. Evelina undervisar även på Paragon International University Cambodia och har grundat The Swedish Institute of Positive Psychology i Stockholm. Att dela sin tid mellan tre kontinenter har gett henne ett globalt perspektiv på hur positiv psykologi kan användas i olika kontexter
.

Lunch BOOST @Great Hub City arrangeras tillsammans med BIC Factory, Expression, Umeå Biotech Incubator och Uminova Innovation.

Great to know

NÄR? Torsdag 5/12, kl. 11.30-13.00

VAR? Great Hub City, Kungsgatan 63D

HUR? Vi bjuder på lunch! Osa senast 1/12. 

Register now

Organized by

Great Hub
BIC Factory
eXpression
Umeå Biotech Incubator
Uminova Innovation